Уроци от
опита на
предприемачите
Аз съм

предприемач или студент
желая да се обучавам

преподавател/лектор
желая да преподавам

консултант по управление на промените
желая да се присъединя/да създам алианс

представител на медии/мрежи
желая да участвам в разпространение на информация