ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ


Спри, огледай се и продължи!Нашите учебни материали са основани на следните твърдения:
  • „Втори шанс” предприемачите няма да се възползват от типичните услуги за стартиращ бизнес, тъй като те притежават значителен бизнес опит. Обучението трябва да обхваща, от една страна пропуски в знанията на предприемачите, а от друга - да надгражда съществуващи умения и да дава възможност за по-голяма персонализация.
  • Обучението е насочено към специфични нужди, породени от първия неуспех, като финансово преструктуриране и създаване на репутация.
  • Обучението е насочено освен към стандартни теми, свързани с предприемачеството, но и към психологическите аспекти "втори шанс" предприемачи. Успешното рестартиране изисква поставяне на акцент върху изграждане на самочувствие, преодоляване на стигмата на фалита и извличане на положителното от преживения неуспех. Използването на практически примери и казуси са мощни инструменти в процеса на обучението. Ние ще представим "бизнес провала" само като една стъпка в пътуването към "бизнес успеха".

Нашият курс ще включва нови начини на преподаване. По-голямата част от образователните институции все още разчитат на курсове, преподавани изцяло в класната стая, където учителят е главният герой. Ние разработваме набор от ресурси, подходящи както за индивидуално онлайн обучение, така и за обучение в класната стая, като се базира на модела "преобърната класна стая". С помощта на платформа за електронно обучение с регистрирани участници ще е възможно да се запознавате с опита на други предприемачи, ще е възможно да задавате въпроси към другите участници в обучението и ще се засили положителният ефект от неформалното учене чрез социалните медии и особено LinkedIn.